Pressemeddelelse

Jammerbugt Kommune har haft besøg af ildsjæle fra SønderborgJammerbugt5

Mandag i efterårsferien brugte otte foreningsfolk og ildsjæle en del af dagen på at køre i bus fra Sønderborg til Slettestrand, Bonderup og Trekroner. De otte var på inspirationstur sammen med deres landdsitriktsforvaltning. Jammerbugt Kommunes Kultur- Fritids- & Landdistriktsudvalg var i august på besøg i det Sønderjyske og nu var turen kommet til genvisit. Anledningen var et ønske om at høre om hvordan man kommer fra ideer til handling og etablering af mountainbikespor. Derfor mødtes gruppen med Kristian Skjødt fra Feriecenter Slettestrand, som jo netop har en stor erfaring med feltet. I forhold til Sønderborgområdet er Slettestrand langt foran i realiseringen og udnyttelsen af moutainbikepotentialet.

Efter besøget i Slettestrand inklusiv kig til havbådene kørte gruppen til Bonderup og Trekroner, hvor Sanne Pedersen fortalte om etableringen af købmanden, ”Landsby på prøve” og i det hele taget om livet og initiativerne i området, der har givet Trekronerområdet titlen som ”Årets Landby 2016”.

Gæsterne var meget begejstrede og tog hjem igen med mange gode ideer, der måske kan efterprøves i det Sønderjyske. Ulla Flintholm fra Kultur- Fritids- & Landdistriktsudvalget var vært for gæsterne. 

HUSK: Indvielse af ny bro -og sti ved Bundsø

Trampesti gruppen har den store fornøjelse at kunne byde velkommen til indvielse af den nybyggede bro over afvandingskanalen ved Bundsø. DSC_5901 (2)Vi mødes på P-pladsen ved Bundsø (over for storkereden) Lørdag den 22. oktober 2016 kl. 14,00 og går en tur langs Bundsø om til den nye bro.

Efterfølgende er der et lille traktement på p-pladsen ved Bundsø.

 På Sogneforenings vegne

Polle.

Skovkort

I menuen under Oksbøl skov kan du nu finde et kort over området som skal plantes til med skov. hvis du klikker på markeringerne på kortet vil du få vist billeder fra området. Skovkort-klip

Syng-dansk-aften på Oksbøl Friskole

Dato: Onsdag d. 26. oktober  kl. 19.00sang1

Kom og syng med ! !

Onsdag d. 26. oktober afholdes sangaften på Oksbøl Friskole.

E’ Søngkor med korleder Christiane er på banen, og Chris Schmidt har samlet et band: ”To generationer spiller ud ” ( jazz)   Glæd jer !!

noderDer vil især blive lagt vægt på fællessang.

Entre: 20 kr

Der kan købes ost, vin og kaffe.

Vel mødt Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole