Generalforsamling i Sogneforeningen

GeneralforsamlingDer indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 på Oksbøl Friskole.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Årsberetning.

3. Regnskab, budget og kontingent.

4. Indkomne forslag:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

 På valg er:

 · Esther Olesen, der modtager genvalg

 · Henrik Christiansen, der modtager genvalg

 Valg af suppleant

6. Valg af revisorer

7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg

(2 pers.+ bestyrelsesmedlem)

8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Poul Erik Nørgaard eller sekretær Henrik Christiansen, i hænde senest 3 dage før.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris. Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.

Vi ses – Oksbøl Sogneforening

Påskeudstilling 2018

Kunstud2018Her i sognet deltager vores lokale kunstner Inger Dethlefsen i årets Påskeudstilling. Inger udstiller i Oksbøl kirke, alle påskedage fra kl. 13 – 17

Sogne-Nyt

Så er Sogne-Nyt marts 2018 på vej ud i postkasserne, med masser af spændende læsning, så god fornøjelse.ForsideMarts18